Livskraftig landsbygd, nr 5 2020

Om publikationen

Löpnummer: 5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 6

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är till för dig som vill ta del av aktuella händelser, kortare nyheter och snabb information om landsbygd, lantbruk och natur i Östergötland.

Vi riktar oss till dig som är verksam på landsbygden, bor eller vistas där.

Nyhetsbrevet kompletterar den tryckta tidningen Grödan och andra informationskanaler, såsom till exempel. Länsstyrelsens webbplats och sociala medier.

Här kan du prenumerera på livskraftig landsbygd


I detta utskick kan du bland annat läsa om:

  • SAM-ansökningar, statistik
  • Fältkontroller 2020
  • Ängs- och betesmarksinventering 2020
  • Friluftsstrategin
  • Restaurering av betesmarker

Kontakt