Livskraftig landsbygd, nr 5 2019

Om publikationen

Löpnummer: 5

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 4

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är till för dig som vill ta del av aktuella händelser, kortare nyheter och snabb information om landsbygd, lantbruk och natur i Östergötland.

Vi riktar oss till dig som är verksam på landsbygden, bor eller vistas där.

Nyhetsbrevet kompletterar den tryckta tidningen Grödan och andra informationskanaler, såsom till exempel. Länsstyrelsens webbplats och sociala medier.

Här kan du prenumerera på livskraftig landsbygd


I detta utskick kan du läsa om:

  • En tugga för mångfalden: Rådgivning om ett rikt odlingslandskap
  • Stängsel mot rovdjur
  • Ta del av den regionala livsmedelsstrategin
  • Inbjudan till händelser i november 2019

Kontakt