Lillån: naturvärden och nyttjande

Om publikationen

Löpnummer:
2000:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-037-3
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Lillån öster om Boxholm, är en 14 km lång sidofåra till Svartån inom Motalaströms vattensystem (nr 067). Vatteninflödet från Svartån är reglerat med en damm.

Denna rapport är en kunskapsdokumentation för Lillån som innefattar förslag på bevarandeåtgärder och en beskrivning av utvecklingsmöjligheter. Rapporten behandlar såväl åns biologiska funktion som mer kommersiella nyttjandepotential. Dokumentationen har sammanställts av Länsstyrelsen i Jönköping på uppdrag av Boxholms Skogar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland