Life Coast Benefit – Återskapar ljusare kust och skärgård

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 512-3620-19

ISBN/ISSN-nr: 978-91-985269-2-9

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Projektet Life Coast Benefit har arbetat vid kusten och på skärgårdsöar i tre län; Södermanland, Östergötland och Kalmar under åren 2013 till 2019. Projektet har återskapat livsmiljöer för växter och djur i det rika odlingsland-skapet, levande våtmarker och ljusare skogar. Budgeten var 9,6 miljoner euro och projektet finansierades av EU:s LIFE-fond, Naturvårdsverket och de tre länen tillsammans. Aktiv skötsel av markerna är nödvändigt för att bevara de arter som är beroende av bete, slåtter, eller naturliga störningar som brand.

Finns också att beställa på engelska. The rapport is also available in english.

Jag vill beställa folder om:
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Skicka foldern till:
Skicka foldern till:

Kontakt