Ledkarta över naturreservaten vid Fågelmossen

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

En tvåsidig karta i A4-format över vandringsleder och friluftslivsanordningar i naturreservaten Fågelmossen, Hästtumla tallskog, Bromossen och Stora Boda.

Mitt mellan Motala, Tjällmo, Borensberg och Godegård ligger ett komplex av myrmarker som skyddas som naturreservat. Ett flertal vandringsleder går igenom och binder samman dessa myrmarker. Kartan visar vandringsledernas sträckning och naturreservatens gränser.

Jag vill beställa:
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Skicka ledkartan till:
Skicka ledkartan till:

Kontakt