Länsrapport 2016 - Etablering i utveckling 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 851-10069-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport är en uppföljning av det arbete som gjordes under 2016 med den regionala överenskommelsens mål och indikatorer som utgångspunkt. På grund av de många förändringar som har skett under 2015 och 2016 gällande lagstiftning, har flera av indikatorerna blivit inaktuella eller otillräckliga. Parallellt med framtagandet av denna rapport har därför vissa indikatorer omformulerats och några nya lagts till. Dessa förändringar är markerade i rapporten.

Kontakt