Landskapsövervakning med hjälp av fladdermöss

Om publikationen

Löpnummer:
2005:1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-74-88-113-2
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Under fältsäsongerna 2001 och 2002 genomfördes försök med metodik för miljöövervakning med syfte att studera förändringar i populationer av nordisk- och stor fladdermus.

Under 2001 noterades totalt 135 individer av nordisk fladdermus och 84 individer av stor fladdermus. Under 2002 noterades sammanlagt 253 exemplar av nordisk fladdermus och 41 individer av stor fladdermus.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland