Läderbaggen (Osmoderma eremita) i Sverige 2001 – status och utbredning

Om publikationen

Löpnummer:
2001:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-052-7
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Resultaten från inventeringen 1997-1998, samt övriga fynd som kommit till vår kännedom, visar att arten förekommer på 190 lokaler i Sverige. Av dessa finns fynd av imago eller larv på 115 lokaler. På 75 lokaler finns endast fynd av spillning eller rester av skalbaggen. Huvuddelen av fynden är koncentrerade till östra Götaland som t ex Östergötlands- , Kalmar- och Blekinge län (totalt 126 lokaler), men det finns totalt sett färska fynd från 12 län från Skåne i söder till Uppsala län i norr. Det i denna rapport angivna antalet lokaler är betydligt större än tidigare gjorda bedömningar av artens status i Sverige. Det innebär inte att arten ökar i utbredning utan mera på att nya moderna inventeringsmetoder ökat fyndfrekvensen och att intensiteten i denna inventering varit betydligt större än i tidigare gjorda sporadiska inventeringar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland