Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
2014:6
Diarienummer:
575-2227-14
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-347-3
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida.

Klimatförändringarna sker, frågan är hur vi bäst förhåller oss till dem och planerar för de förändringar som riskerar att komma. Hur kommer klimatförändringarna att påverka vårt arbete med förorenade områden? Har vi med klimatförändringarnas effekter som faktorer när vi gör våra riskbedömningar i MIFO (Metodik för Inventering av Förorende Områden) eller prioriterar bland bedömda objekt när vi planerar för åtgärder i framtiden? Vi ska ha ett tusenårsperspektiv i våra bedömningar men har vi i våra prioriteringar tagit utgångspunkt i rätt perspektiv? Syftet med den här pilotstudien är att se om effekter av framtida klimatförändringar förändrar vår bedömning enligt MIFO och prioritering av förorenade områden.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland