Kiselalger i Östergötland 2018-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89339-31-6
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Kiselalger i Östergötland 2018-2020

Länsstyrelsen har sedan 2007 genomfört kiselalgsundersökningar i Östergötland som en del i den regionala miljöövervakningen. Man kan med resultaten bedöma vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i de undersökta vattendragen. Resultaten används även för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Bara naturlig försurning.

Kontakt