Kiselalger i Östergötland 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
502-3669-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-434-0
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
50
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten visar tre fotografier på olika vattendrag.

Länsstyrelsen har sedan 2007 genomfört kiselalgsundersökningar i Östergötland som en del i den regionala miljöövervakningen. Man kan med resultaten bedöma vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i de vattendrag man tittar på.

Man använder även resultaten för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Bara naturlig försurning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland