Kiselalger i Östergötland 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:15

Diarienummer: 502-3669-15

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-434-0

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Framsidan av rapporten visar tre fotografier på olika vattendrag.

Länsstyrelsen har sedan 2007 genomfört kiselalgsundersökningar i Östergötland som en del i den regionala miljöövervakningen. Man kan med resultaten bedöma vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i de vattendrag man tittar på.

Man använder även resultaten för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Bara naturlig försurning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland