Kiselalger i Östergötland 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:13
Diarienummer:
502-3669-15
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-413-5
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
47
Publikationstyp:
Rapport
På rapportens framsida finns tre fotografier som föreställer olika vattendrag.

Sedan 2007 har Länsstyrelsen genomförts kiselalgsundersökningar i Östergötland som en del i den regionala miljöövervakningen. Syftet är att bedöma vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i vattendrag. Kiselalger svarar på olika typer av påverkan såsom eutrofiering, organisk förorening och försurning. Man kan även titta på algernas skaldeformeringar och få en indikation av påverkan från metaller eller bekämpningsmedel.

Övervakningen av kiselalger ligger även till grund för uppföljning av miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Bara naturlig försurning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland