JoVaK - slutrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2015:22
Diarienummer:
537-5815-13
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-394-7
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida

Klimatet förändras och det påverkar förutsättningarna för jordbruksproduktionen och vattenmiljöerna. Syftet med projektet var att undersöka hur jordbruket och vattenmiljöerna påverkas av ett förändrat klimat, och utifrån resultaten föreslå åtgärder som både främjar produktion i jordbruket samt bidrar till god ekologisk, kemisk, och kvantitativ status i länets vattenmiljöer. Genom att utveckla ett arbetssätt där man ser utifrån flera synvinklar och intressen ska rätt åtgärder placeras på rätt plats med hänsyn till vattendragens ekologi, jordbrukets produktion och förändrade klimatförutsättningar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland