Jordlöpare som indikatorer vid övervakning av värdefulla naturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2001:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-059-4
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
43
Publikationstyp:
Rapport

Som ett led i Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas gemensamma ambition att ta fram standardiserade metoder för att övervaka miljön i Sverige, så fick Länsstyrelsen i Östergötland i uppdrag att utreda om jordlöparna är en lämplig grupp att använda vid övervakning av natur. Länsstyrelsen gav i sin tur uppdraget vidare till Håkan Ljungberg, Lund, då han är en av få personer som besitter den kunskap som behövs för att utreda frågan.

Ljungberg har gjort en grundlig genomgång om vad världslitteraturen har att ge i detta ämne och tömt ur sig mycket av sina egna samlade erfarenheter som inhämtats under många års studier av denna fauna. Föreliggande rapport har producerats i nära samarbete med Nicklas Jansson och Kjell Antonsson på Länsstyrelsen. Författaren står dock själv för sina slutsatser och åsikter i olika behandlade frågor.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland