Inventering av vägkanter i Östergötland 2015 – kartering och inventering av vägkanter med höga naturvärden

Om publikationen

Löpnummer:
2016:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-409-8
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

I föreliggande undersökning har ett antal vägsträckor i anslutning till platser med redan kända naturvärden och i värdetrakter för sandmark och torräng valts ut för kartering av naturvärden med fokus på vildbin och dagfjärilar. Syftet är att ta identifiera värdefulla vägsträckor och ge förslag på hänsyn och skötsel av dessa. Undersökningen är ett samarbete mellan Trafikverket och Länsstyrelsen Östergötland och har finansierats av Trafikverket.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland