Inventering av kustfåglar i Östergötlands skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
1998:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1998
Sidantal:
87
Publikationstyp:
Rapport

Östgötaskärgården har sin största betydelse för fåglarna som häckningsområde och här möts både insjöarter och marina arter, vilket gör den till en relativt artrik kust. I Östergötland häckar omkring 35 kustfågelarter.

Totalt inventerades cirka 2000 öar och små skär i Östergötlands skärgård, varav vissa var fågelskyddsområden. Totalt registrerades 7468 par av 30 arter. Måsfåglarna dominerar med det beror bland annat på att ejder, gräsand, knipa med flera änder utelämnats och att tyngdpunkten av de valda inventeringsområdena ligger i ytterskärgården.

Sammanlagt har 27 arter jämförts och av dessa har 16 ökar och tio minskat och en är oförändrad. Totalt har 43% mer par registrerats 1997 jämfört med en inventering som genomfördes 1981.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland