Inventering av fältgentiana 2017

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Rapporten presenterar en inventering av Fältgentiana (Gentianella campestris), genomförd av Margareta Edqvist under sommaren 2017.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland