Inventering av brandnäva och svedjenäva 2009

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Rapport

Vid inventeringen hittades ej någon brandnäva. Däremot hittades totalt 47 plantor av svedjenäva. Plantorna var i olika kondition, vissa var mycket omfångsrika och storvuxna medan andra var mycket små och knotiga, vilka antagligen mer eller mindre betats av vilt under våren.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland