Invallningar kring Roxen - Grunddata, nuläge och framtid

Om publikationen

Löpnummer:
2007:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-191-4
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland deltar i ett internationellt Östersjöprojekt tillsammans med 5 andra Östersjöländer (Finland, Estland, Lettland, Litauen och Tyskland) benämnt BIRD. Detta projekt, som är delfinansierat av EU, syftar till att belysa frågor om landsbygdsutveckling i anknytning till våtmarker, naturreservat och kulturlandskap. Med hänsyn till de stora arealer mark som är invallad kring Roxen har länsstyrelsen sett det som värdefullt att få belyst såväl omfattningen av invallningar vid Roxen, som i vilket skick de befinner sig idag, samt hur ägare till invallad mark ser på invallningarnas framtid och deras nyttjande.

Denna rapport finns också tillgänglig på engelska. This report is also available in english.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland