Intervjustudie om traditionell ekologisk kunskap i skärgården

Om publikationen

Löpnummer:
2019:34
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar arbetar tillsammans i projektet LIFE Coast Benefit, med Naturvårdsverket som partner. I projektet ingår totalt 45 olika Natura 2000-områden, 17 i Östergötlands län, 16 i Sörmlands län och 12 i Kalmar län.

Den här rapporten sammanfattar en intervjustudie om äldre tiders ekologiska kunskap. Ett 10-tal personer med anknytning till projektområdena har intervjuats för att få en inblick hur skärgården har förändrats sedan de traditionella skötselmetoderna har övergivits.

En stor andel av projektets åtgärder riktades mot betesmarker och slåtterängar som vuxit igen. Markens historia har varit en viktig detalj inför planering och genomförande av restaureringarna i skärgårdslandskapet.

Kontakt