Insekter i Östergötland - Hotade arter och värdefulla miljöer

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1987
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten syftar till att samla de i litteratur och entomologer spridda uppgifterna om insekter i Östergötland. Rapporten ska bilda en första grund för bedömning av vilka kunskaper som finns samt en teoretisk och preliminär uppskattning av vilka miljötyper och i viss mån arter som i första hand kräver undersökningsinsatser.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland