Insekter i Östergötland - Hotade arter och värdefulla miljöer

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1987

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Rapporten syftar till att samla de i litteratur och entomologer spridda uppgifterna om insekter i Östergötland. Rapporten ska bilda en första grund för bedömning av vilka kunskaper som finns samt en teoretisk och preliminär uppskattning av vilka miljötyper och i viss mån arter som i första hand kräver undersökningsinsatser.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland