Insatser för bekämpning av granbarkborre (Ips typographus) inom skyddade områden i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2007:24
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-207-0
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport

Omfattande insatser gjordes under 2007 för att begränsa skadeverkningarna av granbarkborren i naturreservat och blivande naturreservat. Detta var viktigt inte bara för att förebygga skador på angränsande marker. Alltför omfattande angrepp inne i ett reservat riskerar också att motverka själva syftet med att skydda området. Insatserna under året har utgjorts av inventeringar både från luften och på marken samt ett batteri av olika åtgärder innefattande utplacering av fångstvirke och feromonfällor liksom såväl maskinell som manuell barkning. I begränsad omfattning har även upparbetning och utkörning av virke gjorts.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland