Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:
2020:6
Diarienummer:
1317-2020-1
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-7-4
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Strategi
omslag

Östergötlands plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

För att öka användningen av förnybara drivmedel, fick länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala planer för elfordon och förnybara drivmedel. Planen är en fördjupning av insatsområdet Hållbara och effektiva transporter och bör ses som vägledande i arbetet med tank- och laddinfrastruktur i Östergötland.

Offentliga aktörer har i flera processer möjlighet att påverka utbyggnaden av tank- och laddinfrastruktur. I planen föreslås inriktningar och insatser på regional och lokal nivå som stimulerar en ökad efterfrågan och skapar förutsättningar för marknaden att växa.

Huvudinriktningarna som tagits fram är:

  • Använd och öka efterfrågan på förnybara drivmedelsalternativ
  • Främja infrastruktur för förnybara drivmedel och laddning i hela länet
  • Kunskapshöjande åtgärder för hållbara och effektiva transporter

Kontakt