Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer: 2020:6

Diarienummer: 1317-2020-1

ISBN/ISSN-nr: 978-91-985917-7-4

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 62

Publikationstyp: Strategi

omslag

Östergötlands plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

För att öka användningen av förnybara drivmedel, fick länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala planer för elfordon och förnybara drivmedel. Planen är en fördjupning av insatsområdet Hållbara och effektiva transporter och bör ses som vägledande i arbetet med tank- och laddinfrastruktur i Östergötland.

Offentliga aktörer har i flera processer möjlighet att påverka utbyggnaden av tank- och laddinfrastruktur. I planen föreslås inriktningar och insatser på regional och lokal nivå som stimulerar en ökad efterfrågan och skapar förutsättningar för marknaden att växa.

Huvudinriktningarna som tagits fram är:

  • Använd och öka efterfrågan på förnybara drivmedelsalternativ
  • Främja infrastruktur för förnybara drivmedel och laddning i hela länet
  • Kunskapshöjande åtgärder för hållbara och effektiva transporter

Kontakt