Hur mår dagfjärilsfaunan i Östergötlands skyddade områden?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Rapport

Inventeringar av dagfjärilsfaunan utfördes i ett antal av Östergötlands skyddade områden med högre ängs- och betesmarkskvalitéer. Målet var att följa utvecklingen av dagfjärilsfaunan i länet samt utvärdera skötseln av de skyddade områdena.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland