Hur mår dagfjärilsfaunan i Östergötlands skyddade områden?

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Rapport

Inventeringar av dagfjärilsfaunan utfördes i ett antal av Östergötlands skyddade områden med högre ängs- och betesmarkskvalitéer. Målet var att följa utvecklingen av dagfjärilsfaunan i länet samt utvärdera skötseln av de skyddade områdena.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland