Hotade natearter i Östergötland – spetsnate, styvnate, bandnate och uddnate

Om publikationen

Löpnummer:
2012:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-315-2
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Som en del i Länsstyrelsens arbete med åtgärdsprogram för hotade arter har förekomsten av de fyra natearterna spetsnate (Potamogeton acutifolius) styvnate (P. rutilus), bandnate (P. compressus) och uddnate (P. friesii) inventerats i Östergötland under 2006 och 2008. Inventeringen bestod i genomgång av ny befintlig information om länets förekomster, samt kompletterande fältinventeringar. I denna rapport ingår även lokaler som är påträffade efter de utförda inventeringarna.

Det är väldigt svårt att utifrån inventeringarna säkert avgöra om de fyra natearterna har minskat i förekomst. Däremot är det uppenbart att arternas livsmiljö försämrats i länet. Det är också sannolikt att flera lokaler kan komma att försvinna om inte lämpliga åtgärder vidtas.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland