Hotade lavar på lövträd i Östergötlands län 1994

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1994
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

På uppdrag av miljövårdsenheten vid Länsstyrelsen i Östergötlands län har Anders Nordin, Stockholm, inventerat lavfloran på lövträd i utvalda områden inom länet.

Skogsvårdsstyrelsens ekinventering och Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering låg till grund för urvalet av områden och enskilda träd.

Inventeringen är ett led i projektet "Hotade arter i Östergötland", som presenteras i en projektplan som utarbetats av biolog Kjell Antonsson vid Länsstyrelsen i Östergötland (1993).

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland