Hotade kärlväxter i Östergötland 1997 – Sammanställning över alla kända hotade kärlväxters lokaler och hotstatus i Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer: 1997:4

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1997

Sidantal: 139

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport redovisas alla de 170 kärlväxter som är hotade i Sverige och som förekommer i Östergötland. Av dessa är 117 redovisade på en artfaktasida med en utbredningskarta för Östergötland.

Rapporten sammanfattar i huvudsak de senaste 5-6 årens verksamhet inom floraväkteri och floraövervakning.

Flera av rapportens arter är hotade till sin existens i länet och det är av största vikt att relevanta skötselåtgärder sätts in på de återstående lokalerna för dessa arter. För ett fåtal arter är situationen däremot den att fler lokaler nu är kända än tidigare, som ett resultat av noggrannare efterforskningar.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland