Handbok i kontinuitetshantering

Om publikationen

Löpnummer:
.
Diarienummer:
.
ISBN/ISSN-nr:
.
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport
Handbok

Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner.  

Metoden som används för arbetet beskrivs i den handbok som Länsstyrelsen har tagit fram.  Handboken är tänkt att i första hand användas som stöd för de personer som är processledare för arbetet med framtagande av kontinuitetshanteringsplaner.

Kontakt