Handbok i kontinuitetshantering

Om publikationen

Löpnummer: .

Diarienummer: .

ISBN/ISSN-nr: .

Publiceringsår:

Sidantal: 84

Publikationstyp: Rapport

Handbok

Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner.  

Metoden som används för arbetet beskrivs i den handbok som Länsstyrelsen har tagit fram.  Handboken är tänkt att i första hand användas som stöd för de personer som är processledare för arbetet med framtagande av kontinuitetshanteringsplaner.

Kontakt