Handbok för prevention och tillsyn avseende rökfria skolgårdar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1101-9425

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 44

Publikationstyp: Annan

Denna handbok är tänkt att fungera som ett hjälpmedel
vid det konkreta tillsynsarbetet men även som ett
kunskapshöjande material för skolpersonal, politiker och
övriga tjänstemän vars agenda riktar sig mot tillsyn
och beslut inom området.

Kontakt