Häckningsframgång i Svartåmynningens naturreservat 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:25
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-5-9
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun har tillsammans finansierat dokumentation av fågelarten rödspov (Limosa limosa) i Svartåmynningens naturreservat säsongen 2020, med fokus på häckningsframgång för sjunde året i rad.

Svartåmynningen är länets enda häckningslokal för rödspoven. Rödspoven är en av tolv ansvarsarter i Linköpings kommun.

Dokumentationen har genomförts med största möjliga hänsyn till fågellivet, då det delvis har pågått under tiden för tillträdesförbud 1 april - 30 juni.

Förhoppningsvis kan motsvarande studier kommande år ge svar på frågorna om och hur områdets ska skötas för att på bästa sett ge förutsättningar för bra häckningsresultat för bl a rödspoven.

Kontakt