Häckande fåglar på strandängarna i Svartåmynningen och Kungsbro naturreservat - Inventering 2009, jämförelse med resultatet 2006

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 8

Publikationstyp: Rapport

Denna inventering följer den metodik som användes vid liknande inventeringar år 1996 och 2006. Syftet med inventeringen var att följa upp häckfågelfaunans utveckling på den här viktiga häckningslokalen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland