Grön infrastruktur för klimatanpassning - kunskapsöversikt och exempel

Om publikationen

Löpnummer:
2017:7
Diarienummer:
424 10346-16
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-426-5
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Denna rapport förklarar begreppet "grön infrastruktur", såsom det definierats av Naturvårdsverket 2015, och ger en sammanfattande bild över hur det kan utnyttjas till att minska riskerna som följer av ett förändrat klimat.

Rapporten har två delar. Del 1 förklarar grön infrastruktur och ekosystemtjänster och relationen till klimatanpassning och miljömål. Del 2 illustrerar med geografiska underlag hur grön infrastruktur kan bidra till klimatanpassning.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland