Grödan nr 4 år 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

Nu är årets sista nummer av tidningen Grödan ute! Tidningen riktar sig till Östergötlands lantbrukare. Detta nummer bjuder bland annat på information om utbetalningar av stöd, hur man räknar ut värdet på sin stallgödsel samt en mängd annonser för spännande kurser i höst.  

Kontakt