Grödan nr 3 år 2020

Om publikationen

Löpnummer:
3
Diarienummer:
601-16772-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till Östergötlands lantbrukare och verksamma på landsbygden. I årets tredje nummer kan du bland annat läsa om grön infrastruktur, ängsvallar och årets kontroller.

Kontakt