Grödan nr 3 år 2020

Om publikationen

Löpnummer: 3

Diarienummer: 601-16772-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till Östergötlands lantbrukare och verksamma på landsbygden. I årets tredje nummer kan du bland annat läsa om grön infrastruktur, ängsvallar och årets kontroller.

Kontakt