Grödan nr 3 år 2019

Om publikationen

Löpnummer: 3

Diarienummer: 600-15649-19

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till länets lantbrukare. Årets tredje och sista nummer fokuserar bland annat på underhåll av vattendrag och hau man kan minska riskerna för Afrikans svinpest.

Kontakt