Grödan nr 3 år 2019

Om publikationen

Löpnummer:
3
Diarienummer:
600-15649-19
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till länets lantbrukare. Årets tredje och sista nummer fokuserar bland annat på underhåll av vattendrag och hau man kan minska riskerna för Afrikans svinpest.

Kontakt