Grödan nr 2 år 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till Östergötlands lantbrukare och verksamma på landsbygden. I årets andra nummer går det bland annat att läsa om fåglar i odlingslandskapet, det pågående projektet om ängsvallar, om grundvattnet i länet och tips på vackra och spännande besöksmål i länet.

Kontakt