Grödan nr 2 år 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Tidning
Bild på tidnignen Grödan

Tidningen Grödan vänder sig till Östergötlands lantbrukare och verksamma på landsbygden. I årets andra nummer kan du bland annat läsa om hållbar turism, renkavle och infromation om djurskyddsläget i länet.

Kontakt