Grödan nr 2 år 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Tidning

Bild på tidnignen Grödan

Tidningen Grödan vänder sig till Östergötlands lantbrukare och verksamma på landsbygden. I årets andra nummer kan du bland annat läsa om hållbar turism, renkavle och infromation om djurskyddsläget i länet.

Kontakt