Grödan nr 2 år 2019

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 20

Publikationstyp: Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till länets lantbrukare. Årets andra nummer fokuserar bland annat på egen energiproduktion, parasiter på betet och miljöersättningar.

Kontakt