Grödan nr 2 år 2019

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till länets lantbrukare. Årets andra nummer fokuserar bland annat på egen energiproduktion, parasiter på betet och miljöersättningar.

Kontakt