Grödan nr 1 år 2021

Om publikationen

Löpnummer:
1
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till Östergötlands lantbrukare och verksamma på landsbygden. I årets första nummer kan du bland annat läsa om SAM Internet, åtgärder mot granbarkborre, hur du kan hjälpa fåglar i odlingslandskapet samt om biotopskyddade alléer.

Kontakt