Grödan nr 1 år 2021

Om publikationen

Löpnummer: 1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 28

Publikationstyp: Tidning

Tidningen Grödan vänder sig till Östergötlands lantbrukare och verksamma på landsbygden. I årets första nummer kan du bland annat läsa om SAM Internet, åtgärder mot granbarkborre, hur du kan hjälpa fåglar i odlingslandskapet samt om biotopskyddade alléer.

Kontakt