Gift mot sin vilja - slutrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2015:4
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-376-3
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft ett stort antal regeringsuppdrag som syftat till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. (Regeringsuppdrag U2011/7068/UC).

Kontakt