Gaddsteklar i skyddade områden 2014

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Under inventeringen registrerades 193 arter av gaddsteklar, cirka 23 % av den kända faunan i landet. Inventeringsresultatet påvisade 39 % av artpoolen som efter inventeringen är känd i länet - 493 arter. Inventeringen noterade 2 606 individer och präglades av en ovanligt hög grad singletons (arter observerade endast i en individ) – 35 % vilket tyder på högt mörkertal i artpoolen. Vidare präglades den inventerade faunan av en hög andel markbyggande arter.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland