Fungerar den parasitiska fasen hos återintroducerade flodpärlmusslor i Bulsjöån?

Om publikationen

Löpnummer:
2015:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-400-5
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län utfört en undersökning i Bulsjöån med syfte att bedöma om den parasitiska fasen fungerat för de flodpärlmusslor som flyttats från Bordsjöbäcken till Bulsjöån. Musslor har flyttats vid två tillfällen under två år. Första året sattes det ut 1000 djur på tre lokaler nedströms Östersjön vid Visskvarn och året därpå sattes det ut 488 djur på tre lokaler uppströms Östersjön mellan Ådala och Ånestad.

Resultatet från 2014 års uppföljning visar att öringen i Bulsjöån på lokalerna vid Visskvarn har infesterats av flodpärlmusslornas larver men att infesteringsgraden är låg. Antalet larver per fisk var också mycket lågt. Vad som är orsaken bakom det låga antalet larver per fisk är svårt att säga då det kan bero på olika faktorer.

Resultaten från 2015 års uppföljning visar att 24 % av de fångade öringarna på lokalerna vid Visskvarn har infesterats av flodpärlmussellarver. Antalet larver per infesterad fisk är fortfarande mycket lågt.

I samband med denna uppföljning har Länsstyrelsen i Jönköpings län också gjort en undersökning med syfte att undersöka musslornas överlevnad efter flytten. På lokalerna vid Ånestad verkar det som att musslorna funnit sig väl tillrätta och inte flyttat sig nämnvärt från utsättningsplatserna, det förekom inte heller några döda flodpärlmusslor på lokalerna. På lokalerna vid Visskvarn är flodpärlmusslorna täckta av fintrådiga alger och det hittades 41 tomskal. Om trenden med många döda djur fortsätter 2016 funderar Länsstyrelsen att flytta djuren från Visskvarn till Ånestads lokaler.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland