Friluftsliv i Östergötland - en regional kartläggning

Om publikationen

Löpnummer:
2010:14
Diarienummer:
400-1361-10
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-265-0
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
119
Publikationstyp:
Rapport

Friluftsliv är en viktig och uppskattad del av människors liv. Vistelse i naturen har bevisade positiva effekter på hälsan och friluftsliv omnämns i miljöbalken, de skogspolitiska målen och folkhälsomålen. Friluftslivet lyfts även fram mer i den nya plan- och bygglagen som ska träda i kraft den 2 maj 2011. Det är viktigt att ta hänsyn till och planera för friluftsliv, både på kommunal och på regional nivå. Genom en god planering för friluftsliv skapas förutsättningar för människors vistelse i naturen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland