Försök med linjetaxering av fladdermöss 2001

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten redovisar resultatet från att praktiskt prova en miljöövervakningsmetodik framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län, Gerell R & Gerell K (1997) för att studera förändringar hos populationer av fladdermöss.

Materialet har inte analyserats med avseende på hur fladdermössen fördelar sig på ingående biotoper/miljöer och aktivitetsmöster. Vi anser att ett arbete med analyser av det slaget bör genomföras men ger värdefullare information om fältarbetet uppreppas ytterligare en gång.

Arbetet har genomförts efter den metod som anges i Gerell R & Gerell K (1997) med undantag för förfarande vid beskrivning av transekten.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland