Flodpärlmussla och Tjockskalig målarmussla i Lillån, Boxholm - inventeringar 2000 och 2008

Om publikationen

Löpnummer:
2009:8
Diarienummer:
511-4426-08
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-236-0
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

I Lillån (Svartån-Strålsnäs), Boxholms kommun, Östergötland finns både flodpärlmussla (sårbar enligt rödlistan) och tjockskalig målarmussla (akut hotad enligt rödlistan).

Den första översiktliga inventeringen ägde rum 1985. Därefter har ytterligare inventeringar utförts både 2000 och 2008.

Vid inventeringen 1985 hittades inga levande flodpärlmusslor, enbart två skal. Denna inventering omfattade dock inte hela ån utan bara några få lokaler (delsträckor av Lillån). År 2000 utfördes en inventering av alla vadbara partier i Lillåns hela sträckning. Totalt hittades nio levande flodpärlmusslor. År 2008 gjordes en uppföljning av de lokaler där musslor hittades år 2000. Dessutom undersöktes en lokal nedströms Huru i Strålsnäs. Här hittades 33 levande flodpärlmusslor. Totalt påträffades 55 levande flodpärlmusslor 2008 i Lillån.

Inga mindre individer av flodpärlmussla hittades under inventeringen. Den minsta funna musslan hade en totallängd av 79 mm vilket indikerar att det var minst 20-30 år sedan någon rekrytering ägde rum.

Av den tjockskaliga målarmusslan påträffades totalt tre levande individer nedströms Huru, Strålsnäs. Det låga antalet och storleken på dessa tyder på att rekrytering av arten är mycket dålig.

Det största hotet mot stormusslornas överlevnad, framför allt flodpärlmusslans är den otidsenliga vattendomen som styr mängden vatten i Lillån. Om inte vattenföringen i Lillån förbättras kommer det tynande flodpärlmusselbeståndet att vara borta inom en 25-50 årsperiod. Kan ett högre och jämnare flöde säkras i Lillån, kommer troligen beståndet av flodpärlmusslans värdfisk öring att förbättras och chanserna att musslorna fortlever i Lillån ökar markant.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland