Fiskevårdsplan Roxen 2011

Om publikationen

Löpnummer:
2011:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-284-1
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
75
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Aktuell fiskevårdsplan ämnar beskriva och utreda de faktorer som påverkar Roxens fisksamhälle samt redogöra dess historiska och nutida status.  Vidare syftar fiskevårdsplanen till att föreslå långsiktigt hållbara åtgärder för att skydda, bevara samt utveckla Roxens fiskbestånd och därigenom förbättra möjligheterna till ett produktivt och ekologiskt långsiktigt hållbart fiske. Detta är av stor vikt för bygden då goda möjligheter till fiske är av stort värde för många människors livskvalitet. Dessutom möjliggör en förbättrad fiskresurs utveckling av verksamheter likt sportfisketurism och småskaligt yrkesfiske.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland