Fiskevårdsplan för nedre Svartån, Östergötland. En utvecklingsplan för fisk och fiske

Om publikationen

Löpnummer:
2008:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-225-4
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Denna fiskevårdsplan utgörs dels av den ”paraplyplan” samt av en pärmversion där mer djupgående information presenteras. Syftet är att fiskevårdsplanen ska behandla majoriteten av de faktorer som påverkar åns fiskpopulation. Bedömning av näringstillstånd, vattenreglering och fisketryck är några av faktorerna som påverkar detta. Vidare presenteras ett flertal åtgärdsförslag i hopp om att förbättra nedre Svartåns fiskpopulation och vattenmiljö. Kunskapen om åns status och möjliga åtgärder ska förhoppningsvis kunna användas i planeringsarbete och som underlag för beslut i vatten-, miljö- och fiskevårdsfrågor.

Aktuell fiskevårdsplan baseras framförallt på kunskap som inhämtats från inventeringar och publikationer utförda av Länsstyrelsen i Östergötland samt resultat från Motala Ströms Vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram. Vidare gjordes under 2006 ett tjugotal intervjuer med personer med anknytning till nedre Svartån samt inventerade undertecknad vattendraget överskådligt genom att färdas sträckan med kanot. Fiskevårdsplanen framställdes i samarbete med nedre Svartåns sju fiskevårdsområden, Östanbäcks Fiske, Mjölby Kommun och Länsstyrelsen i Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland