Fiskeregler vid kusten Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
3
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida på foldern "Fiskeregler vid kusten"

Sammanfattar regler som gäller för dig som vill fiska i Östergötlands kust och skärgård. Vilka minimimått gäller för olika fiskarter? Vilka arter är helt fredade? Vad är det för maskstorlekar på nät som gäller? Dessa och fler frågor får du svar på i denna folder som främst riktar sig till fritidsfiskare.

Foldern finns även på engelska och polska.

Beställningen har semesterstängt under vecka 27-32. Under denna tid hänvisar vi dig att ladda ner publikationen digitalt eller hämta den på din lokala turistbyrå.

Kontakt