Fiskeregler vid kusten Östergötlands län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 3

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida på foldern "Fiskeregler vid kusten"

Sammanfattar regler som gäller för dig som vill fiska i Östergötlands kust och skärgård. Vilka minimimått gäller för olika fiskarter? Vilka arter är helt fredade? Vad är det för maskstorlekar på nät som gäller? Dessa och fler frågor får du svar på i denna folder som främst riktar sig till fritidsfiskare.

Foldern finns även på engelska och polska.

Jag vill beställa folder om:
Välj antal varor
Vara Antal Pris
(0 kr/st)
(0 kr/st)
(0 kr/st)
Totalt: 0 kr
Skicka foldern till:
Skicka foldern till:

Kontakt