Fågelinventeringar vid östra Roxen 2005

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland har deltagit i ett internationellt Östersjöprojekt tillsammans med regioner i 5 andra Östersjöländer (Finland, Estland Lettland, Litauen och Tyskland) med kortnamnet BIRD. Projektet som är delfinansierat av EU, syftar till att belysa frågor om landsbygdsutveckling i anslutning till våtmarker, naturreservat och kulturlandskap. Länsstyrelsen deltar i BIRD-projektet med ”Slättbandet” dvs. Östgötaslätten med närmaste omgivning från Vättern till Östersjön. Den här rapporten behandlar fågellivet i östra Roxen. En annan studie inom BIRD-projektet omfattar invallningar vid östra Roxen. Motala kommun, som också deltar i BIRD-projektet, har genomfört en studie av naturvärdena vid södra Boren.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland