Ett Östergötland fritt från förtryck och våld – Regional handlingsplan 2018–2020 (med sikte på 2030)

Om publikationen

Löpnummer:
2018:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-462-3
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Strategi

Denna handlingsplan följer den regionala strategins mål för Östergötland: Ett Östergötland fritt från förtryck och våld – Regional strategi 2018–2020 (med sikte på 2030). Den syftar till att, på en övergripande nivå, stödja länets aktörer i planeringen av arbetet med att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor. Handlingsplanen pekar på målområden och föreslås användas som stöd inom relevanta styrsystem såsom verksamhetsplanering, budget, styrdokument och ledningssystem.

Kontakt